Přírodovědecká fakulta získala akreditaci přeshraničního oboru Bioinformatics

Přírodovědecké fakultě JU byla Akreditační komisí České republiky schválena na dobu šesti let žádost o akreditaci přeshraničního bakalářského oboru Bioinformatics (Bioinformatika).

Spolu s již fungujícím oborem Biological Chemistry jde o druhé přeshraniční studium, které bude PřF realizovat ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. Rozšíří a posílí se tak již existující úzká spolupráce mezi oběma partnerskými univerzitami.

Bioinformatics je výběrový obor vyučovaný v anglickém jazyce, který bude vychovávat odborníky v nové a v poslední době enormně se rozvíjející vědní disciplíně. Schválení akreditace znamená pro PřF klíčový krok k udržení tempa s vývojem moderní vědy.

Zdroj: Ing. Rudolf Vohnout, Přírodovědecká fakulta JU