Předání diplomů nově jmenovaným docentům

Na pátém zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity předal rektor prof. Libor Grubhoffer diplomy nově jmenovaným docentům. Jsou jimi:

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., ze Zemědělské fakulty JU,
byl s účinností od 1. prosince 2012 jmenován docentem pro obor „Speciální produkce rostlinná“ a obhájil habilitační práci na téma „Využití genetických zdrojů pluchatých pšenic v ekologickém zemědělství“.

 
doc.Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JU,
byl s účinností od 1. prosince 2012 jmenován docentem pro obor „Ekologie“ a obhájil habilitační práci na téma „From predator-prey models to statistical time-series modelling: on the role of mathematics in population ecology and evolutionary studies“.

Naše fakulty

Více o našich fakultách