Přání rektora Jihočeské univerzity prof. Libora Grubhoffera do nového akademického roku

Vážení a milí, kolegyně a kolegové, studenti, učitelé a všichni ostatní, kteří dohromady vytváříme naši univerzitu!

Na sklonku léta využívám jedinečné příležitosti, abych Vám ze srdce popřál úspěšné zahájení nového akademického roku 2012-2013. Vám, čerstvě zapsaným studentkám a studentům všech stupňů studia, bych ze všeho nejdříve rád poděkoval, že jste se rozhodli právě pro naši Jihočeskou univerzitu, a popřál Vám hodně zdaru při studiu, dostatek vůle a motivace k úspěšnému průběhu studia, nová přátelství a kolegiální prostředí, abyste nikdy nelitovali svého rozhodnutí studovat na naší univerzitě v Českých Budějovicích. Vašim starším a zkušenějším kolegům bych chtěl popřát hodně zdaru při řešení již náročnějších úloh a projektů spojených s pokročilou fází studia.

Nám vyučujícím přeji vnímavé a zanícené posluchače, kteří nám budou kritickými kolegy v seminářích, laboratořích či ateliérech, kteří nás, kantory, budou inspirovat k novým neotřelým pohledům na řešené otázky, problémy či pohledy na realitu našeho světa. Právě v tomto mezigeneračním propojení studentů a učitelů při společné práci se rodí nová řešení pro budoucnost člověka, pro budoucnost lidské společnosti.

Jihočeská univerzita se snaží již od svého vzniku před více než dvěma desitkami let naplňovat ambice akademické excelence. To znamená všude tam, kde existují podmínky a předpoklady ke kvalitní vědecké a umělecké činnosti, či k odborné profesní přípravě studentů, dokázat je co nejlépe využít a rozvíjet, aby naši absolventi nacházeli uplatnění v silné domácí i mezinárodní konkurenci.

Nový akademický rok zahajujeme výstavou "UNIVERZITA - SVĚT Z MNOHA POHLEDŮ, to nejlepší k dvacetiletí Jihočeské univerzity". Výstava se uskuteční v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě v Praze od 10. do 27. září 2012. Rád bych Vás všechny, vážení a milí, pozval k účasti na této jedinečné přehlídce výsledků jednotlivých fakult JU, ale také jihočeských pracovišť Akademie věd ČR, které s naší univerzitou velmi těsně spolupracují.

Velice bych si přál, aby na naší univerzitě i v nadcházejícím akademickém roce panovala otevřená přátelská a vskutku kolegiální atmosféra. Abychom všichni, Vy studenti a my kantoři, ale také ostatní kolegyně a kolegové, se kterými vytváříme společné dílo, chodili rádi do školy, abychom se na sebe těšili a abychom si ničím nedali kazit radost z tohoto společného díla.

S přáním všeho dobrého,
Váš rektor, prof. Libor Grubhoffer