POMÁHAT DRUHÝM DÁVÁ SMYSL

Se sloganem "Pomáhat druhým dává smysl" vyzvala Pedagogická fakulta JU své studenty k dobrovolnickým aktivitám v takových oblastech, které především souvisejí se zaměřením jejich studia.

To znamená, aby pomohli zejména s doučováním dětí a studentů základních a středních škol, s hlídáním dětí zaměstnanců ve zdravotnických, sociálních a bezpečnostních složkách i s pomocí učitelům při vytváření digitálních vzdělávacích materiálů a úkolů v oblasti e-learningu pro žáky a studenty. Za tímto účelem byl zřízen online formulář, na němž se studenti fakulty nejen registrují, ale zároveň zde současně uvádějí, kterou dobrovolnickou aktivitu nabízejí, a v které obci jsou připraveni pomoci. V době digitálních technologií a sociálních sítí je možné řadu činností realizovat i jejich prostřednictvím (například doučování "na dálku" s využitím Skype, chytrých telefonů apod.) Do dneška se registrovala více než stovka studentů, kteří nabízejí pomoc. Poptávku ze strany veřejných institucí a organizací i jednotlivců fakulta organizuje a koordinuje prostřednictvím emailového kontaktu rmarkova@pf.jcu.cz.

V současné době studenti fakulty pomáhají v zařízeních Senior Home v Kladně a Telči, kde zajišťují volnočasové aktivity dětí zaměstnanců těchto sociálních zařízení. Nejvíce žádanou dobrovolnickou činností je pomoc s doučováním dětí, v níž působí více než dvacet studentů fakulty.