Plánovaná rekonstrukce místních obslužných komunikací a chodníků v areálu kampusu Jihočeské univerzity

Blíží se nám rekonstrukce místních komunikací, dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že ve středu dne 13. 9. 2017 budou cca od 11 hodin na některých vytipovaných místech komunikací v kampusu probíhat průzkumné práce (sondy) k ověření skutečného stavu podkladních vrstev komunikací. Vše by mělo proběhnout rychle, bezpečně, s co nejrychlejším uvedením do provozuschopného stavu. 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách