Pedagogická fakulta pořádá celostátní soutěž Bobřík informatiky

Katedra informatiky Pedagogické fakulty JU pořádá celostátní informatickou soutěž Bobřík informatiky. Ta se koná od 7. do 11. listopadu 2016 a proběhne na základních a středních školách po celé České republice.

Bobřík informatiky představuje nejmasovější českou informatickou soutěž. Test probíhá on-line formou v počítačových učebnách ve školách a ověřují se v něm znalosti např. algoritmizace, programování, porozumění textu nebo digitální gramotnosti. Soutěž je rozdělena do pěti věkových kategorií a studenti mají za úkol v průběhu 40 minut vyřešit 15 různě zaměřených úloh z oblasti informatiky. Letos se koná již devátý ročník této soutěže.

Bližší informace o soutěži na www.ibobr.cz.

Naše fakulty

Více o našich fakultách