Novým děkanem Teologické fakulty byl zvolen Rudolf Svoboda

Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 30. března 2016 na svém zasedání zvolil kandidáta na funkci děkana TF. Novým děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity byl zvolen doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

Naše fakulty

Více o našich fakultách