Nový Studijní a zkušební řád vstupuje v platnost

Upozorňujeme studenty a zaměstnance na nový Studijní a zkušební řád JU, který nabývá účinnosti od počátku akademického roku 2014/2015. Plné znění nového řádu si můžete přečíst zde.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách