Nově akreditovaný předmět pro studenty Zemědělské fakulty je již v nabídce

Katedra kvality zemědělských produktů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studentům navazujících programů možnost volby nově akreditovaného předmětu „Sýrařství“

Předmět poskytuje ucelené informace o dané problematice: od kvality výchozí suroviny (mléka a ostatních složek) až po samotný technologický postup výroby jednotlivých druhů sýrů. Pozornost bude věnována rovněž rozdělení sýrů a legislativním požadavkům týkajících se mléka a sýrů. V rámci praktických cvičení si studenti osvojí vybrané technologické operace využívané při výrobě sýrů, výrobu vybraných druhů sýrů a jejich hodnocení včetně senzorického. Součástí předmětu by měly být i vybrané semináře odborníků v daném oboru a exkurze. Předmět je nabízen v letním semestru s rozsahem 2/2 a 5 kredity a pro zájemce má statut C. Jeho zkratka je? (KKZP/SYR)

Předmět Sýrařství je dalším významným mezníkem při zavádění nových předmětů věnujících se technologii výroby potravin jako byl např. v loňském akademickém roce zavedený předmět Zpracování potravinových surovin (KKZP/ZPS). Předmět je také součástí nově akreditovaného oboru pro navazující studium „Kvalita zemědělských produktů“ v rámci studijního programu Zemědělské inženýrství, který bude nabízen od akademického roku 2017/2018.

Naše fakulty

Více o našich fakultách