NÁVŠTĚVA VELVYSLANKYNĚ PERU NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

V úterý 30. listopadu 2018 navštívila Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Její Excelence, velvyslankyně Peruánské republiky paní Liliana de Olarte de Torres-Muga. Cílem návštěvy bylo zahájení výstavy fotografií Amazonía Peruana, kterou je možno shlédnout ve foyer Rektorátu JU a Filozofické fakulty JU do 18. listopadu 2018.

Paní velvyslankyně byla přijata prorektorkou pro zahraniční vztahy doc. PaedDr. Radkou Závodskou, Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., proděkanem pro studium a ředitelem Ústavu romanistiky FF JU doc. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., a dalšími zástupci Ústavu romanistiky FF JU.

Během návštěvy byla paní velvyslankyně informována o nedávno navázané spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou a Universidad Nacional de Trujillo v Peru v oblasti učitelských a studentských mobilit a vědy a výzkumu. Zástupci Ústavu romanistiky FF JU paní velvyslankyni informovali o výsledcích jejich říjnové cesty do Peru a o tom, jak bude navázaná spolupráce dále rozvíjena. V průběhu tohoto akademického roku je plánována první návštěva peruánských akademických pracovníků na Jihočeskou univerzitu, od roku 2019 se počítá s realizací studentských mobilit a v dlouhodobějším horizontu i s možností otevření kurzu kečuánštiny na Filozofické fakultě JU.

Další fotografie jsou dostupné na facebookových stránkách Ústavu romanistiky FF JU.

Ústav romanistiky FF JU také srdečně zve všechny zájemce na první letošní Filologický klub, a to ve čtvrtek 1. listopadu od 19.00 hodin v místnosti S2 v budově Filozofické fakulty. Večer zahájí doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D., a PhDr. Jana Pešková, Ph.D., přednáškou "Arequipa a Trujillo: akademická spolupráce s Peru + cestovatelský dovětek".

Naše fakulty

Více o našich fakultách