Návštěva ruské delegace

Asociace malých a středních podniků ČR přivítala ve dnech 12.02.-15.02.2018 ruskou delegaci ze Sverdlovské oblasti v celkovém složení 13 osob.

Během schůze  se delegace  seznámila s českými zkušenostmi v oblasti rozvoje a podpory malých a středních podniků, a také se dozvěděla, jaké v ČR existují typy a programy podpory podnikání, co dělá za tímto účelem vláda České republiky, případně  Asociace; které typy klastrů v České republice existují a jaké klastry vede Asociace.
Představitelé Fondu rádi prodiskutovali možnosti spolupráce s Asociací, včetně hledání zahraničních partnerů a navázání komunikace mezi podnikateli České republiky a Sverdlovské oblasti, podepsali dohodu o spolupráci.

Delegace projevila zájem o prezentaci vzdělávacích programů pro fungující a začínající podnikatele, Akademii startupů: tematiky a metodiky vedení.

Dne 14.02. delegace zavítala na Jihočeskou univerzitu, kde jim byla představena podrobná činnost a dosavadní úspěchy Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity. Na úvod delegaci přivítala prorektorka pro zahraniční vztahy paní doc. Radka Závodská. Následně v odpoledních hodinách delegace navštívila Jihočeský vědecko-technický park.

Naše fakulty

Více o našich fakultách