Nakladatelství Jihočeské univerzity vydalo dva nové tituly

Anglicky psaná monografie a kniha věnovaná dílu Tomáše Akvinského - to jsou dvě novinky Nakladatelství Jihočeské univerzity.

TOMÁŠ MACHULA: Tomáš a jeho sumy

Kniha je věnovaná dílu Tomáše Akvinského a jeho myšlenkovému odkazu. Přístupnou formou nabízí úvod do myšlení vrcholného představitele středověké filosofie. 

Více o knize se dočtete zde.

O autorovi se dočtete zde.

JAROMÍR BENEŠ – VÁCLAV VONDROVSKÝ – MICHAELA PTÁKOVÁ – LENKA KOVAČIKOVÁ – PETR ŠÍDA: The Neolithic Site of Hrdlovka

Anglicky psaná monografie věnovaná významnému archeologickému výzkumu v severních Čechách.

Více o knize se dočtete zde.

O autorech se dočtete zde.

 

Veškeré informace o Nakladatelství Jihočeské univerzity naleznete na stránkých nju.jcu.cz