Na ZSF JU se konalo setkání na téma Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

První setkání u Kulatého stolu v rámci projektu TAČR s názvem Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení se konalo ve čtvrtek 10. května na Zdravotně sociální fakultě JU.

Zástupci projektového týmu se sešli s pracovníky deseti domovů pro seniory z celé České republiky: Palata – Domov pro zrakově postižené; Domov pro seniory Telč; Sociální služby města Havlíčkův Brod; Domov seniorů Uhlířské Janovice; Dům seniorů Kdyně; Dům Kněžny Emmy; Domov na Hrádku; Centrin CZ s.r.o.; Domov pro seniory Tovačov a Domov pro seniory Kaplice.

Hlavní řešitelka projektu Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně ředitelky Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU, vysvětlila, že cílem setkání bylo zmapovat současné moderní trendy péče o seniory v pobytových sociálních službách. Dalšími diskutovanými tématy byla např. filosofie a financování organizací, práce v multidisciplinárním týmu, péče o zaměstnance – benefity, další vzdělávání, supervize, způsoby aktivizace seniorů a nefarmakologické přístupy péče o klienty atd.

Podrobněji zde: http://www.zsf.jcu.cz/cs/na-zsf-ju-se-konalo-setkani-na-tema-model-pece-o-seniory-v-pobytovych-zarizenich-v-konceptu-tristupnoveho-bydleni

Naše fakulty

Více o našich fakultách