Na univerzitě se uskutečnil křest knihy o Karlu Benešovi

Ve středu se na Jihočeské univerzitě uskutečnil slavnostní křest knihy Apologia pro vita mea (Omluva mého života) o životě a díle předního českého biologa a teologa Karla Beneše, rodáka z jihočeských Prachatic.

Profesor Karel Beneš (1932 – 2006) se podílel na založení Jihočeské univerzity, působil na Biologické a Teologické fakultě.

Knihu vydala Jihočeská univerzita v edici Episteme. Kromě autobiografické části Apologia pro vita mea, kterou sepsal Karel Beneš, kniha obsahuje také vzpomínky rodiny, studentů, přátel a kolegů. Závěrem jsou přidány také ukázky z vědeckých a teologických prací. „Kniha je jen zdánlivě memoárová, svým obsahem balancující na pomezí odborné publikace a živého svědectví o člověku a době,“ zmiňuje editorka knihy a Benešova první doktorandka Jana Opatrná.

Prvotní myšlenku na knižní vydání Benešova textu inicioval rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula, který byl jeho blízkým kolegou na Teologické fakultě: „S Karlem Benešem jsem měl tu čest spolupracovat v poslední etapě jeho života, kdy z Biologické fakulty přešel na Teologickou fakultu, aby zprostředkoval studentům informace o historii a teorii přírodní vědy. Byl velmi dobrým člověkem a křesťanem, který se vždy snažil ve své práci o poctivost.“

Společně s rektorem Tomášem Machulou a editorkou Janou Opatrnou pokřtil knihu také ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer: „Karla Beneše jsem poznal jako ryzího člověka, krystalickou bytost, ve které navždy zůstal šumavský kluk z Prachatic, hluboce věřící s přísnými mravními nároky na sebe i své bližní, s osobitým smyslem pro humor, ale též s bytostnou potřebou brát starosti celého světa na svoji hlavu.“

V průběhu slavnostního křtu promluvili ještě zastupitelka města Prachatice Růžena Štemberková a Benešův kolega, čtyřiaosmdesátiletý uznávaný ekolog Jan Květ.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách