Na Přírodovědecké fakultě proběhl devátý ročník přednáškového víkendu pro učitele

První prosincový víkend patřil na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity již podeváté akci s názvem Zpátky do lavic.

Jedná se o víkendové setkání učitelů středních škol z celé republiky, v rámci kterého jsou pro ně připraveny přednášky týkající se novinek ze světa biologických věd, a také témat, která jsou pro pedagogy mnohdy obtížná nebo problematická. Sérii přednášek zahájila v sobotu ráno Dr. Alena Zíková, která učitelům představila dvě novinky ze světa molekulární biologie, za které byly v nedávné době uděleny Nobelovy ceny. Na ni navázal profesor Jan Kopecký, který se zabývá výzkumem klíšťat, jimi přenášených nemocí a imunologií. Odpolední program začal přednáškou mykoložky Dr. Martiny Vašutové, která přítomné pedagogy seznámila s novinkami ze světa hub. Následně se program alespoň obrazně přesunul do arktických oblastí, jejichž výzkumu se věnuje Dr. Jiří Bárta z Katedry biologie ekosystémů. Sobotní program byl poté zakončen přednáškou Dr. Daniela Vaňka, který mluvil o vědeckém pohledu na problematiku Národního parku Šumava.

V neděli byly na programu dvě přednášky. V rámci té první seznámil Dr. Petr Veselý z Katedry zoologie učitele s novinkami v systému obratlovců. Na Petra Veselého potom navázal svou přednáškou prof. Karel Prach, který mluvil o možnostech obnovy narušených nebo zničených ekosystémů.

Více o přírodovědecké fakultě se dozvíte zde

Naše fakulty

Více o našich fakultách