Z mezinárodního studijního setkání na Jihočeské univerzitě

Kdo v období mezi 28. lednem a 8. únorem zavítal na Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity a trochu se zaposlouchal, mohl zažít pocit babylonského zmatení jazyků. Na chodbách šlo kromě naší mateřštiny slyšet i pyšnou francouzštinu svádějící boj s říznou němčinou, do toho zaznívá španělské „olé“,  jemuž přizvukují portugalské sykavky. A co to je za neznámý jazyk, aha, lotyština, a nemylte se, „da“ pro vyjádření souhlasu používá také rumunština. Tyto jazyky byly k zaslechnutí také na starobylé radnici našeho města či na krajském soudě a v pohádkovém Českém Krumlově.

Účastníci Intenzivního programu před Filozofickou fakultou, foto Ústav romanistiky JU

Bylo tomu tak díky tzv. Intenzivnímu programu „Národní právní řády a cizinecké právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti“, který v daném termínu zorganizoval Ústav romanistiky Filozofické fakulty a který sdružil vedle studentů domovské Jihočeské univerzity i francouzské studenty z Lorientu, španělské z Viga, německé z Magdeburgu, rumunské z Bukurešti, lotyšské z Venspilsu a portugalské z Porta.

Účastníci Intenzivního programu před Krajským soudem v Českých Budějovicích, foto Ústav romanistiky JU

Zahraniční studenti si pobyt v Českých Budějovicích velmi pochvalovali, a to jak po studijní stránce, tak v kulturním ohledu. S velkým ohlasem se setkala návštěva soudu, možná i proto, že projednávaná drogová kauza byla srozumitelná i navzdory jazykové bariéře, a velikým zážitkem pro všechny zúčastněné byla exkurze s ochutnávkou v pivovaru Budvar n.p. Lze tak očekávat, že tito studenti splní naděje v ně vložené primátorem města a rektorem Jihočeské univerzity v jejich projevech, kdy je vyzvali, aby se po návratu domů stali ochotnými vyslanci a nadšenými propagátory Českých Budějovic a pořádající Jihočeské univerzity.

Rozhovor s Arnaudem Pérardem z Ústavu romanistiky FF JU a Antoinem Palomarem, ředitelem Jihočeské francouzské aliance, v Českém rozhlase České Budějovice

Ivo Petrů,
Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách