Mezi novými obory univerzity jsou i prestižní Dějiny umění / tisk

Českobudějovický deník ze dne 4. 2. 2008 otiskl článek o přijímacím řízení a nových oborech na Jihočeské univerzitě.

Z jednadvaceti nových oborů mohou vybírat studenti, kteří si v příštích měsících budou podávat přihlášku na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (JU).

Nove_obory_CBdenik

Oproti loňským letům se výrazně změnil systém studia. „Dovršili jsme proces přeměny pětiletého studia na tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské,“ uvedl prorektor JU pro studium Zdeněk Brandl.

Nynější studenti tak mají větší možnost volby. Přihlášku si podávají do tříletého studia, které zakončí bakalářskou zkouškou. Poté se mohou rozhodnout pro některý další navazující studijní program, na jehož konci získají magisterský titul. Výjimkou zůstávají jen některé obory na teologické a pedagogické fakultě, kde se mohou zájemci přihlásit ještě do pětiletého studia. To se týká zejména učitelství pro základní školy.

Učitelství pro střední školy ale doznalo výrazné přeměny. Budoucí středoškolští učitelé budou postupně podle svých aprobací studovat buď na filozofické nebo přírodovědecké fakultě (PřF).

„Podařilo se nám získat akreditaci pro fyziku, matematiku a informatiku,“ uvedl děkan PřF Libor Grubhoffer s tím, že akreditace učitelské biologie a chemie se připravuje. Zájemci si mohou tyto obory libovolně volit a kombinovat.

Širokou kombinovatelnost nabízí studentům také filozofická fakulta, na níž mohou budoucí učitelé studovat historii a jazyky.

Perličkou mezi novinkami na filozofické fakultě je prestižní obor Dějiny umění. Zájemce o studium také určitě zaujme změna v přijímacím řízení. „Využíváme standardizované národní srovnávací zkoušky SCIO, vynikající studenty bereme bez přijímaček,“ uvedl děkan fakulty Pavel Král.

Do prvních ročníků na JU nastoupí přibližně 2500 nových studentů.

Zdroj: Českobudějovický deník, Daniela Bicková

-OVV-, 4. 2. 2008

Naše fakulty

Více o našich fakultách