Knižní publikace Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál získala významné ocenění.

Knižní publikace Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947 získala Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2017.

Rektor Univerzity Karlovy udělil na slavnostním shromáždění při příležitosti oslav 670. výročí založení Univerzity Karlovy kolektivu autorů významné ocenění. Cena Bedřicha Hrozného byla za rok 2017 udělena kolektivu autorů za knižní publikaci Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947.

 

Oceněný kolektiv autorů:

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.,

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.,

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.,

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.,

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.,

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.,

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

 

Cenu Bedřicha Hrozného uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny.

Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

Naše fakulty

Více o našich fakultách