Kam jít studovat vysokou školu v roce 2018?

Fakulty naší univerzity se pravidelně umisťují na předních příčkách průzkumů. To dokazuje i průzkum časopisu TÝDEN.

Časopis TÝDEN představuje vysoké školy a fakulty univerzit, které se nejlépe umístily ve vzájemném srovnání na základě určených kritérií. Porovnávala se kritéria, jako jsou šance na přijetí, kvalita výuky a vědy po personální stránce, počet RIV bodů, které univerzita získává za odborné články, publikace, granty či další vědeckou činnost. Jako další kritérium se sledovalo zařazení univerzity v zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dále hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

Celý článek naleznete zde.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách