JU hostila kolegy ze zahraničních univerzit

Na univerzitě v pátek skončil takzvaný International Week JU. Cílem týdenního setkání bylo zprostředkovat výměnu zkušeností pracovníků Jihočeské univerzity s kolegy ze zahraničních univerzit, rozšířit stávající mezinárodní spolupráci a současně navázat kontakty nové.

Na Jihočeskou univerzitu se v rámci Mezinárodního týdne sjelo 33 zástupců z 21 zahraničních univerzit, mimo jiné z univerzit z Francie, Velké Británie, Německa, Portugalska, Finska, Polska či Turecka. Týdenní program pro ně zajistil v rámci programu Erasmus+ Útvar pro zahraniční vztahy JU.

Mezinárodní týden se konal od 28. 11. do 2. 12. 2016. Pondělní den byl věnovaný příjezdu účastníků a jejich neformálnímu seznámení, kdy pro ně byla připravena prohlídka historického centra města a návštěva adventních trhů. Samotný pracovní program byl zahájen v úterý dopoledne oficiálním uvítáním účastníků vedením Jihočeské univerzity, následovalo představení Jihočeské univerzity a jejích jednotlivých fakult. Další dny International Weeku JU nabídly například prezentace jednotlivých zahraničních univerzit, akce na fakultách JU či doprovodný program.

Jihočeská univerzita pořádála letos již čtvrtý ročník této akce.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách