Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala prestižní ocenění HR AWARD

Certifikát HR AWARD (celým názvem „HR Excellence in Research Award“) uděluje Evropská komise pouze těm výzkumným organizacím, které se cíleně snaží podporovat a vytvářet mezinárodní a transparentní pracovní prostředí. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) HR AWARD získala 22. 7. 2019.

JU usilovala o ocenění rok a půl a jeho získáním je zavázána ke zlepšování pracovního prostředí pro vědecké pracovníky i další zaměstnance.

„Získání certifikátu HR Award vnímám jako obrovský úspěch a zároveň obrovskou výzvu, která na svém počátku přinese spoustu práce. Implementace všech vytyčených cílů nebude totiž snadná. Zároveň jsem přesvědčen, že certifikát s sebou přinese také prestiž vyjadřující skutečnost, že jsme schopni nabídnout transparentní a podnětné pracovní prostředí, které je vstřícné pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky. Věda nezná hranic a je tedy nezbytné otevřít se světu,“ uvedl rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.  

Ocenění nebude mít přínos pouze pro výzkumné pracovníky, v konečném důsledku bude mít pozitivní dopad na všechny zaměstnance univerzity. „Díky ocenění HR Award se budeme moci také snáze ucházet o finanční prostředky z některých prestižních grantů,“ doplnil rektor Jihočeské univerzity.

Nezbytnou a nejdůležitější součástí úspěšné výzkumné organizace jsou lidé. Univerzita se proto v rámci svého Akčního plánu chystá například rozvíjet dvojjazyčné pracovní prostředí, OTM-R politiku, post-doc politiku a zavést tvorbu pravidel systému pracovních míst.

Získání ocenění má pro univerzitu zásadní přínosy v podobě:

  • zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky (v ČR i v zahraničí),
  • propojení s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací,
  • získávání finančních prostředků na výzkum (z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu) - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších,
  • zvýšení kvality v oblasti péče o lidské zdroje,
  • vytvoření podmínek na udržitelnější a přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.

 

Získání ocenění HR Award na JU je podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně projektem s názvem Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, který je spolufinancován Evropskou unií.

Další zajímavé informace včetně kompletního Akčního plánu na další roky naleznete na internetových stránkách HR Award – HRS4R.