Jihočeská univerzita udělila čestný doktorát

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ocenila mezinárodně uznávanou vědkyni prof. Janu Pickovou, PhD. Na slavnostním zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity jí byl 31. října v obřadní síni českobudějovické radnice udělen čestný doktorát.

Profesorka Jana Picková je mezinárodně známá vědkyně zabývající se významem lipidů pro biologické procesy, zejména výzkumem aspektů složení tuků v potravě, úlohou mastných kyselin a jejich metabolickými transformacemi, vlivem složení lipidů na reprodukci ryb, složením, degradací a stabilitou rybího tuku a v neposlední řadě vlivem složení unikátních rybích tuků na dietetickou kvalitu konzumovaných ryb. Její profesní kariéra je spojena s působením na Švédské univerzitě zemědělských věd v Uppsale, kde vybudovala samostatnou laboratoř a získala pevné postavení na Oddělení molekulárních věd v rámci strategického projektu Fakulty přírodních zdrojů a zemědělských věd.

Prof. Jana Picková je absolventkou Graduate School of Zoology prestižní Uppsalské university, kde dokončila magisterské studium v roce 1981. V postgraduálním studiu pokračovala na Švédské univerzitě zemědělských věd, kde získala v roce 1998 titul PhD. v oboru Food Science. V letech 1998–2004 zde dále působila jako odborný asistent a přednášející. V letech 2004–2008 zastávala pozici docenta a od roku 2008 je profesorkou a vedoucí laboratoře „Masa a ryb“.

Prof. Jana Picková je již bezmála devatenáct let aktivní spolupracovnicí Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, později Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Mezi laboratořemi FROV JU a její laboratoří v Uppsale se společně rozvíjí oboustranně prospěšná spolupráce ve výzkumu výživy ryb a toxikologii. Výsledkem spolupráce je mimo jiné několik mezinárodních a národních projektů a bezmála 30 publikovaných společných prací v odborných časopisech indexovaných na WoS. Zároveň s tím u prof. Jany Pickové stážovali v řádu několika měsíců doktorandi a postdoktorandi Fakulty rybářství a ochrany vod JU.

Díky pracovnímu zapojení prof. Jany Pickové se na FROV JU nastartoval v roce 2010 nový vědecký směr „Výživa ryb a kvalita masa“. Spolupráce dále pokračovala na vývoji nového krmiva pro produkci kapra s vylepšeným obsahem omega 3 mastných kyselin, které úspěšně patentovala s prof. Pavlem Kozákem a doc. Janem Mrázem. V rámci společného projektu s Institutem klinické a experimentální medicíny vyvinuli speciální krmivo, vypracovali technologii produkce kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin a získali patent pro jeho produkci, včetně ochranné známky produktu.

……………………………………………………………………………………………………………

Od svého založení v roce 1991 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích udělila více než 30 čestných doktorátů. Vědeckou hodnost doctor honoris causa (dr. h. c.) Jihočeská univerzita uděluje domácím a zahraničním osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury anebo jinak o prospěch lidstva. Mezi držiteli jsou osobnosti z domova i zahraničí. Ocenění v minulosti získali například špičkoví odborníci v oboru biologie, ekologie, literatury, historie, teologie či filozofie.

Seznam držitelů čestného doktorátu Jihočeské univerzity je na www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/cestne-doktoraty/prehled-udelenych-cestnych-vedeckych-hodnosti-doctor-honoris-causa-jihoceskou-univerzitou-v-ceskych-budejovicich

Naše fakulty

Více o našich fakultách