Jihočeská univerzita se představuje na veletrhu Gaudeamus

Jihočeská univerzita se opět po roce účastní veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016, který se od úterý 1. listopadu koná v Brně. Na veletrhu se prezentuje všech osm fakult univerzity.

Zájemci o studium se na stánku dozvědí  informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, možnosti uplatnění z daného oboru a další informace, které je o studiu zajímají.

Že je o stánek JU zájem, potvrzuje Klára Hajšmanová z Přírodovědecké fakulty, která spolu s dalšími třemi studenty zajišťuje jeho obsluhu a poskytuje návštěvníkům potřebné informace: „Zájemci se ptají na všechny fakulty, ale asi nejvíce na Pedagogickou fakultu. Velký zájem je také o Zdravotně sociální fakultu, dotazy směřují zejména k oboru Fyzioterapeut. Návštěvníky zajímá také studium jazyků, nejen těch tradičních, ale třeba také španělštiny nebo ruštiny. Hodně studentů se také zmiňovalo, že se chystají na lednový den otevřených dveří, aby si mohli prohlédnout univerzitu.“ 

Gaudeamus představuje největší akci věnovanou pomaturitnímu a celoživotnímu vzdělávání v České republice. Veletrhu se účastní většina českých vysokých škol a univerzit a také část vyšších odborných škol. Svůj stánek zde mají také některé zahraniční univerzity například z Velké Británie, Nizozemí, Dánska, Francie či Německa. Celkem je zde zastoupeno 240 univerzit, vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí. Zájemci zde získají informace o více než 4 tisících studijních oborech, které lze studovat v České republice nebo na zahraničních školách.

Veletrh se koná na brněnském výstavišti do pátku 4. listopadu vždy od 8 do 16 hodin (v pátek 4. 11. od 8 do 14 hodin).

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách