Jihočeská univerzita dosáhla významného úspěchu v mezinárodním hodnocení kvality vědecké práce

V aktuálně zveřejněném mezinárodním srovnání univerzit podle kvality vědecké práce, které každoročně sestavuje National Taiwan University (NTU), uspěla Jihočeská univerzita ve třech oborových kategoriích.

Hodnocení NTU je založeno výhradně na kvalitativním a kvantitativním hodnocení publikační výkonosti jednotlivých univerzit, přičemž kvalitativní hodnocení se na celkovém bodovém skóre podílí ze 75 %. Základními hodnotícími kritérii jsou počty publikací v impaktovaných časopisech, citovanost vědeckých publikací, a rovněž počet publikací zařazených do kategorie „highly-cited“. Data pro hodnocení jsou čerpána z databází ESI (Essential Science Indicators) a WOS (Web of Science Core Collection). Z toho vyplývá, že do hodnocení nejsou zahrnuty humanitní obory. V hodnocení jsou zohledňovány jak výsledky za delší časové období (posledních 11 let a 50% váha na celkovém hodnocení), tak výsledky dosažené v posledním 1 až 2 letech.

Jihočeská univerzita se v roce 2017 sice neumístila mezi hodnocenými univerzitami v absolutním pořadí, ale dosáhla významného úspěchu v oborových žebříčcích. Nejlépe se umístila v žebříčku „Plant and Animal Science“, v rámci kterého obsadila celkové 174. místo na světě a druhé místo v rámci českých univerzit. Naposledy se univerzita v tomto oborovém žebříčku umístila v roce 2014, a to na celkovém 232. místě a třetím místě v rámci České republiky. V roce 2017 Jihočeská univerzita bodovala také v oborovém žebříčku „Environment/Ecology“, ve kterém dosáhla na 276. místo v rámci všech hodnocených univerzit a na třetí místo v rámci České republiky. V tomto oborovém žebříčku se Jihočeská univerzita naposledy umístila v roce 2012. Třetím oborovým žebříčkem, ve kterém univerzita zaznamenala mimořádný úspěch, je žebříček sestavovaný v rámci „Agricultural Sciences“. V tomto žebříčku, ve kterém bodovaly pouze tři české univerzity, se Jihočeská univerzita v mezinárodním srovnání umístila na sdíleném 451–500. místě.

Díky vynikajícím výsledkům v uvedených třech oborových žebříčcích se Jihočeská univerzita v roce 2017 poprvé probojovala také do jednoho ze šesti žebříčků sestavovaných v rámci šířeji pojatých vědních oblastí, konkrétně do žebříčku za oblast „Agriculture“, ve kterém obsadila společně s Masarykovou univerzitou sdílené 282. místo na světě a druhé místo v rámci univerzit z České republiky.

Více informací a výsledky hodnocení NTU jsou k dispozici na této adrese.

Naše fakulty

Více o našich fakultách