Jihočeská univerzita a Akademie věd ČR podepsaly novou Rámcovou smlouvu o spolupráci

Dne 10. května 2012 byla na Jihočeské univerzitě uzavřena Rámcová smlouva o spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Akademií věd České republiky. Smlouvu podepsali rektor JU prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., a předseda Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

Účelem této smlouvy je vytvoření užších všestranných vazeb mezi AV ČR a JU. Spolupráce se bude rozvíjet v současných i perspektivních oblastech pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti i ve sféře provozně-technického zabezpečení společných pracovišť JU a AV ČR.

Smluvní strany deklarují zájem o spolupráci především ve výzkumné, vývojové a pedagogické oblasti, dále v oblasti technologických a ekonomických aplikací výsledků výzkumu a vývoje, při využívání informačních zdrojů a rozvoji knihoven a rovněž tak při výstavbě, využívání a údržbě areálů AV ČR a JU v Českých Budějovicích, Nových Hradech a Třeboni.

Obě strany budou podporovat vytváření společných řešitelských týmů na bázi společných výzkumných projektů. Deklarují spolupráci při budování výzkumných pracovišť a koordinované pořizování přístrojové a výpočetní techniky. Podle možností budou obě strany společně zajišťovat přístup k moderním elektronickým informačním zdrojům a budou koordinovat nákup knihovních fondů tak, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám. Fondy zakoupené pracovišti AV ČR v Českých Budějovicích budou jako dosud evidovány ve společné knihovně JU a BC.

Partnerské strany se smluvně zavázaly také k úzké spolupráci a koordinaci postupů, které povedou k hlubšímu začlenění JU a pracovišť AV ČR do evropského výzkumného prostoru a k rozvoji vzdělanosti a konkurenceschopnosti v Jihočeském kraji.

Smlouva byla uzavřena dne 10. května 2012 na dobu neurčitou.

*****

Podpis nové smluvy v médiích:

Jihočeská univerzita a Akademie věd ČR podepsaly novou Rámcovou smlouvu o spolupráci, Vysoké školy.cz, 18. 5.

Jihočeská univerzita a Akademie věd ČR podepsaly novou smlouvu o spolupráci, České Budějovice - nejlepší adresa.cz, 15. 5.

Jihočeská univerzita podepsala smlouvu s Akademií věd, Českobudějovický deník, 13. 5.

*****

Fotografie z podpisu smlouvy: předseda Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., rektor JU prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., a prof. RNDr. František Sehnal, CSc., ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, v. v. i. (foto V. Pancer)

OVV, 10.5.2012

Naše fakulty

Více o našich fakultách