Jak pochopit Šumavu? Pozvánka na scienceZOOMcafé

V příjemném prostředí jazz & blues restaurantu Modrý dveře jsou pro zájemce připraveny dvě populárně naučné přednášky, které jsou určeny pro laiky i zasvěcené – především však pro ty, které zajímá ochrana životního prostředí Šumavy a jimž není osud tamější přírody lhostejný.

Kde? 
Jazz & blues restaurant Modrý dveře
Biskupská 1, České Budějovice 370 01

Kdy?
Pondělí 25. 2. 2013 

Program:  
16:30 – 16:45 ÚVOD
16:45– 18:15 Jak pochopit Šumavu I.
18:15 – 18:30 PŘESTÁVKA
18:30 – 20:00 Jak pochopit Šumavu II
20:00 – 20:40 ZÁVĚR


 

Jak pochopit Šumavu I.

Historie Šumavy, vznik NP Šumava, struktura a vývoj horských ekosystémů, acidifikace, kůrovec.

Přednáška má za cíl seznámit posluchače s ekosystémy horských smrčin na Šumavě, s jejich vlastnostmi, dynamikou a funkcí. Po propuknutí kůrovcové kalamity se NP Šumava stal oblíbeným tématem nejrůznějších diskusí o přístupu k ochraně životního prostředí v Čechách. Přednáška shrnuje základní vědecká fakta sesbíraná v průběhu dlouhodobého výzkumu povodí ledovcových jezer a rašelinišť.

Posluchač se může seznámit s relevantními informacemi, které tvoří základ pro rozhodování o managementu unikátních lokalit v NP Šumava.

Lektor: Petr Čapek

Vysokoškolské studium začal v oboru „Péče o životní prostředí“ na katedře Biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V průběhu magisterského studia se věnoval půdní biologii a mikrobiologii, v současné době studuje doktorský program „Biologie ekosystémů“. Během celé doby studia se věnuje ekosystémům horských smrčin na Šumavě a v tomto studiu plynule pokračuje i v doktorandském studiu.


 

Jak pochopit Šumavu II.

Strategie boje proti kůrovci; přírodní disturbance – vichřice a kůrovcová kalamita; přirozená obnova – mýtus či fakt; lesnické zásahy – ano nebo ne;  pohled k sousedům;  budoucnost NP Šumava.

Tato přednáška si dává za cíl seznámit posluchače s ekosystémy horských smrčin Šumavy, s jejich základními charakteristikami, dynamikou a funkcí. Vznikla jako reakce na nejrůznější odborné i často neodborné diskuse o přístupu k ochraně životního prostředí po velkoplošném kůrovcovém žíru v šumavských smrčinách. Přináší posluchači nejnovější vědecká fakta nashromážděná v průběhu dlouhodobého výzkumu šumavských lesních ekosystémů.

Posluchači zde bude pochopitelnou a jasnou formou osvětlena současná problematika hospodaření v Šumavském národním parku. Dozví se, jaké jsou praktické možnosti různých typů managementu v závislosti na aktuální situaci po nedávné velkoplošné kůrovcové kalamitě. Rovněž mu bude vysvětlena potřeba nejnutnějších změn v managementu našeho největšího parku.

Lektor: Daniel Vaněk 

Své studium na Jihočeské univerzitě v ČB zahájil v oboru „Obecná biologie“ na katedře Biologie ekosystémů PřF. Během svého magisterského studia se následně zaměřil na obor „Půdní biologie“, především pak na analýzy půd z povodí šumavských ledovcových jezer. V současné době je zaměstnancem Jihočeské univerzity na pozici vědeckého pracovníka. Po celou dobu studia a následného na studium navazujícího zaměstnání se věnuje problematice dynamiky ekosystémů horských smrčin Šumavy.

Naše fakulty

Více o našich fakultách