Goethe centrum Jihočeské univerzity vypisuje nové kurzy němčiny

S novým rokem za vámi přichází Goethe centrum s bohatou nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí.

Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Goethe centrum je dlouhodobým velmi úspěšným projektem Jihočeské univerzity. Každý semestr vám přináší čerstvou nabídku kurzů německého jazyka s možností kvalitní certifikace. Kromě standartních jazykových kurzů, nabízí všem zájemcům kurzy konverzační či speciání, zaměřené na obchodní němčinu či problematiku překladů a tlumočení. Aktuální nabídku kurzů můžete naleznout zde.

Pretestace a  zkoušky

Potřebujete pro svou práci, studia či jen dobrý pocit doklad o svých znalostech němčiny? Pak neváhejte, V Goethe centru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích máte možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat. Ta se bude konat ve dnech 10. a 11. února 2017 v jazykových úrovních A2, B1, B2 a C1. Pokud si nejste jisti úspěchem, můžete si vyzkoušet testy ,,nanečisto,, u kterých se ujistíte, že dosahujete právě požadované úrovně. Přihlášení je možné zde.

Kulturní a společenské akce 

Kromě kvalitních kurzů němčiny pořádá Goethe centrum mnoho kulturních a společenských akcí jako jsou např. tématická setkání k reáliím německy mluvících zemí. Dále pořádá různé výstavy, semináře a workshopy. Seznam akcí naleznete v následujícím odkazu.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách