Dodatek ke kolektivní smlouvě Jihočeské univerzity

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uzavřela dne 28. 1. 2013 s Koordinační odborovou radou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na roky 2013-2015.

Plné znění Dodatku č. 2 ke kolektivní smlouvě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na roky 2013-2015 (formát pdf)

Naše fakulty

Více o našich fakultách