Desítky zahraničních studentů na konferenci Romové v Evropě

V posledním říjnovém týdnu se na Pedagogickou fakultu JU sjeli studenti z Evropy, Afriky, Asie i Ameriky, kteří absolvují mezinárodní studijní program EMMIR (European Master in Migration and Intercultural Relations), na jehož realizaci se Pedagogická fakulta prostřednictvím katedry společenských věd již sedmým rokem podílí.

V rámci svého studia se zúčastnili konference „Romové v Evropě“, na níž diskutovali s předními odborníky například o problematice etnicity v médiích, o aktuální situaci romské menšiny v Českých Budějovicích či o příkladech dobré praxe při práci s romskými dětmi v Ostravě. Velký úspěch mělo vystoupení studentky Veroniky Burdové, doktorandky z katedry aplikované fyziky a techniky PF JU, která hovořila o vzdělávání romských dětí v oblasti fyziky z pohledu několikaleté práce s nimi.

Kromě Českých Budějovic navštívili studenti také Prahu a Český Krumlov, jak je zřejmé z bohaté fotodokumentace. Pro úplnost je potřebné dodat, že studijní program EMMIR je prvním, který byl v oboru migračních studií akreditován v České republice, a zároveň prvním, který začal být v rámci projektu Erasmus Mundus realizován na Jihočeské univerzitě.

Naše fakulty

Více o našich fakultách