Děkanovi Zemědělské fakulty byl udělen titul doctor honoris causa

Nejvyšší představitel Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích, děkan fakulty prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., získal dne 30. 9. 2013 čestný doktorát na rumunské univerzitě - Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara. Slavnostní promoce se konala při příležitosti zahájení akademického školního roku 2013/14. Diplom předal prof. Šochovi rektor univerzity prof. univ. dr. Paul Pirsan za významný vědecký přínos v oblasti fyziologie a výživy zvířat.

Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., narozen 14. 11. 1953 v Táboře, je profesorem pro obor speciální zootechnika a v současné době děkanem Zemědělské fakulty JU. Je uznávaným odborníkem v oblasti zoohygieny, fyziologie a welfare zvířat. Je členem mnoha vědeckých a oborových rad, zkušebních a jiných vědeckých a odborných komisí a profesních komor. Je autorem významných vědeckých publikací, aplikovaných výstupů - především patentů, řešitelem národních a mezinárodních grantových projektů.

* Doctor honoris causa (čestný doktor, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem) je čestný akademický titul, který je udělován bez studia a skládání zkoušek. Udělením titulu se oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod. Udělení titulu může být provedeno slavnostním obřadem – promocí, titul bývá často udělen při příležitosti návštěvy instituce danou osobností.

Naše fakulty

Více o našich fakultách