Cenu rektora za prestižní publikaci získaly tři autorské týmy

Rada Grantové agentury Jihočeské univerzity vyhodnotila návrhy fakult univerzity na udělení Ceny rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2012 a předložila návrhy na udělení cen rektorovi. Rektor Libor Grubhoffer se rozhodl udělit tyto ceny:

1. v přírodovědných oborech Mgr. Luďkovi Kořenému, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za publikaci Aerobic kinetoplastid flagellate Phytomonas does not require heme for viability, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, 3808 – 3813, 2012.

Autoři:  Mgr. Luděk Kořený, Ph.D., Ing. Roman Sobotka, Ph.D., Mgr. Julie Kovářová, Mgr. Anna Gnipová, Mgr. Pavel Flegontov, Ph.D., doc. RNDr. Anton Horváth, CSc., doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D., prof. Francisco J. Ayala, PhD, prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF).

Při analýze hemové dráhy u parazita Phytomonas prokázali, že se jedná o první případ eukaryotického organismu, který se zcela obejde bez hemu. Popis mechanismů, jakými se buňka vyrovnává s úplnou nepřítomností hemu, autorům také umožnilo objasnit důvod rezistence lidského patogenu Leishmania braziliensis k lékům působícím na syntézu ergosterolu. Luďěk Kořený představil objev také v hlavních večerních zprávách na programu ČT1.

2. v humanitních a jazykovědných oborech prof. PhDr. Václavu Bůžkovi, CSc. z Filozofické fakulty JU, za publikaci Světy posledních Rožmberků, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2011, ISBN 978-80-7422-092-0. Autor: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. a kolektiv (FF).

Autorský kolektiv vedený prof. Bůžkem popsal v kolektivní monografii nazvané Světy posledních Rožmberků, kterou vydalo pražské nakladatelství Lidové noviny, na základě vlastních badatelských výsledků a poznatků odborné literatury osudy a životní prostor dvou posledních rožmberských velmožů i jejich sociálního okolí v širších dobových souvislostech. Světy posledních Rožmberků nabízejí jeden z možných pohledů na životní příběhy Viléma z Rožmberka a Petra Voka.

3. v zemědělských a rybářských oborech Ing. Janu Urbanovi, Ph.D. z Fakulty rybářství a ochrany vod JU, za publikaci Time-alignment in high performance liquid chromatography – mass spectrometry based on blank measurement, Lap LAMBERT Academic Publishing, Germany, 100 pp., ISBN 978-3-659-13020-5.

Autoři: Ing. Jan Urban, Ph.D. (FROV), prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., Dr. Pavel Hrouzek.

Autoři publikace představili novou metodu zarovnání časových os založenou na prázdném měření jako silný analytický přístup k redukci nelineárních posunů v čase v kapalinové chromatografii v tandemu s hmotnostní spektrometrií. Metoda využití prázdného měření představuje algoritmicky jednoduchý přístup zarovnání časových řad. Její princip je objektivnější než u dosud používaných metod, nenáročný a snadno dostupný pro libovolnou sérii měření, používajících stejná nastavení měřící aparatury a procedur přípravy vzorku.

Naše fakulty

Více o našich fakultách