Archeologové z JU pomáhají při průzkumu mohyl z doby bronzové a železné

Odborníci z Jihočeského muzea a Jihočeské univerzity bádají na pohřebišti z doby bronzové a železné u obce Plav na Českobudějovicku. Podílejí se na záchranném průzkumu tří mohyl, které budou zničeny plánovanou výstavbou dálnice D3. Dosavadní výsledky zkoumání představili odborníci na tiskové konferenci, která se konala dne 8. srpna.

Odborníci zkoumají tři mohyly z celkem třiceti pěti, které se na pohřebišti z doby bronzové a železné (tj. z 2. a z první poloviny 1. tisíciletí př. n. l.) nachází. Pro archeology je to jedinečná příležitost prozkoumat pohřebiště moderními archeologickými metodami, jelikož všechny dosavadní poznatky pocházejí z výkopů provedených v 19. století, kdy se zde bádalo naposledy. Archeologové chtějí výzkumem získat o mohylách před jejich zničením co nejvíce informací. Lokalita patří k nejvýznamnějším mohylovým pohřebištím v jižních Čechách.

Kromě odborníků z Jihočeského muzea a Jihočeské univerzity se na výzkumu podílejí také studenti archeologie Filozofické fakulty JU, kteří si tímto plní svoji letní archeologickou praxi. Na průzkumu spolupracují také archeologové a studenti z Univerzity Hamburk, kteří provádějí geofyzikální měření v okolí zkoumaného mohylníku.

Více k výzkumu se dozvíte v reportážích České televize, Českého rozhlasu a Mf Dnes níže.

Český rozhlas

Česká televize

MF Dnes

Naše fakulty

Více o našich fakultách