Archeobotanická letní škola v Prilepu spěje do poslední fáze.

Cílem třetí a závěrečné sezony Archeobotanické letní školy v Prilepu v roce 2018 je nejen prohloubit znalosti a zkušenosti studentů na poli archeobotaniky, ale také zdárně dokončit projekt probíhající již od roku 2016.

Objektem zájmu je budova č. 2 na neolitickém tellovém sídlišti Vrbjanska Čuka, jejíž vnitřní prostor je podroben detailnímu archeologickému a analytickému výzkumu. Prvním krokem bylo rozšíření sondy, zkoumané v létě 2017, a to západním směrem. Vzorky jsou odebírány jak ze zajímavých archeologických situací v nově vytyčeném prostoru, na němž je náš tým převážně koncentrován, tak z konstrukce zdí budovy č. 2, jejíchž postupné a opatrné rozebrání mají na starosti místní archeologové. Naším úkolem je tedy také dohlížet na včasné rozpoznání a vzorkování potenciální situace v prostorech mezi jednotlivými bloky destruované stěny domu. V okolí neolitického sídliště byly také provedeny průzkumné vrty pro ověření hloubky a místních geologických vrstev.

Letní archeobotanická škola se koná v rámci udržitelnosti projektu PAPAVER - Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0289, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Autorka:
Mgr. Tereza Majerovičová, Archeologický ústav FF JU a LAPE PřF JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách