AKTION Česká republika – Rakousko

Katedra germanistiky PF opět realizuje ve spolupráci s Universität Wien a za finanční podpory programu „AKTION Česká republika – Rakousko“ třítýdenní mezinárodní stipendijní projekt pro české a rakouské studující „univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2017“.

Projekt je určen pro 18 českých a 18 rakouských studujících, na rok 2017 mu byla opět propůjčena prestižní známka „univie: summer / winter school“. Letní kolegium se uskuteční v termínu od 9. do 29. července 2017 a účast na něm je vázána na udělení stipendia z finančních prostředků programu AKTION Česká republika – Rakousko.

Na programu je intenzivní jazyková výuka němčiny a češtiny, několikadenní workshop „Literarisches Übersetzen“ s Radkou Denemarkovou.
Více informací zde.

Autorská čtení (Friedrich Achleitner, Radka Denemarková a Michael Stavaric) či zajímavé volitelné semináře a exkurze.

Lhůta pro podávání žádostí českých uchazečů o stipendium končí 30. dubna 2017. Případné dotazy Vám ráda zodpoví Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (kusova@pf.jcu.cz).

Podrobné informace k projektu a přihlášení naleznete zde.

Naše fakulty

Více o našich fakultách