Pohotovostní linka: +420 702 027 176

pohotovostní linka pro studenty a zaměstnance JU, kteří se ocitnou v mimořádné situaci

Pohotovostní linka, tzv. Emergency call,

mobilní telefonní číslo: +420 702 027 176,

je služba, jež byla zřízena za účelem poskytnutí pomoci účastníkům zahraničních mobilit na JU (tj. studentům a zaměstnancům, kteří jsou na studijním či pracovním pobytu v zahraničí) při řešení krizových situací (KS) souvisejících se zahraniční mobilitou a to zejména v době mimo standardní pracovní dobu, tj. v režimu 24/7.

Svůj požadavek můžete také poslat na e-mail: emergency@jcu.cz.

Na pohotovostní linku se můžete obrátit v těchto situacích:

  • stanete se obětí závažné trestné činnosti (napadení/znásilnění, pohřešování, únos, vážný úraz, úmrtí atd.)
  • dojde k vážnému zhoršení psychického stavu nebo k pokusu o sebevraždu účastníka mobility
  • přírodní/antropogenní krize v místě pobytu (živelné pohromy velkého rozsahu, hromadné nákazy, havárie velkého rozsahu, politická/sociální krize, válečný konflikt, zhoršení bezpečnostní situace, terorismus aj.)

 

Do systému podpory pohotovostní linky nespadá řešení dalších situací, např. běžné zdravotní problémy, ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí, finanční krize, vízové poradenství, pracovněprávní problematika, soudní řízení v důsledku spáchání přestupku/trestného činu, apod.

V těchto případech se obraťte na příslušné orgány státní správy nebo oddělení Jihočeské univerzity:

  • Ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí – Policie v místě pobytu
  • Finanční krize – pokud souvisí s vyplácením stipendií, obraťte se na příslušné oddělení fakulty/rektorátu
  • Rady na cestu, vízové poradenství - Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
  • očkování do zahraničí:  Státní zdravotní ústav

  •  Pracovněprávní problematika – příslušné personální oddělení rektorátu/fakulty
  • Běžné zdravotní problémy – zdravotnické zařízení dle aktuálního místa pobytu (kontaktujte nejprve svou pojišťovnu)

 

PŘED JAKOUKOLIV CESTOU DO ZAHRANIČÍ DOPORUČUJEME REGISTRACI V SYSTÉMU DROZD