Česká centra v zahraničí

V Českých centrech získají studenti zkušenosti s podporou a organizací projektů v oblasti kultury, zdokonalí se v praktickém užití cizích jazyků, získají zajímavé kontakty v zahraničí, také se mohou účastnit kulturních akcí, které Česká centra v zahraničí pořádají. Stáže na ČC jsou neplacené, doporučujeme tedy studentům s nárokem na grant.
http://www.czechcentres.cz/kariera/staze

Naše fakulty

Více o našich fakultách