Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi
STA_STT - formuláře
Základní informace
web Domu zahraniční spolupráce
Vzor smlouvy
Programová země Erasmus+ s partnerskými zeměmi
KA107 - Mezinárodní kreditová mobilita - metodický pokyn
Inter-institucionální smlouvy KA107

Naše fakulty

Více o našich fakultách