Praxe v Německém parlamentu_2016

Tento program umožňuje českým absolventům vysokých škol poznat zblízka parlamentní práci v kanceláři jednoho z poslanců. Kromě toho také zahrnuje krátké semináře o politickém, hospodářském a kulturním životě v SRN. Účastníci obdrží měsíční stipendium ve výši 500 EUR a bezplatné ubytování v Berlíně.
Základní informace
Brožura

Naše fakulty

Více o našich fakultách