AIA

Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.
AIA - Stipendia na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2015/2016
AIA - stipendijní nabídky
Odkaz s podrobnými informacemi o programu
Indie - program ITEC 2015
Newsletter_3_2015

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách