AIA

Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.
AIA - stipendijní nabídky
Odkaz s podrobnými informacemi o programu