Arteterapie ve speciálním vzdělávání

Specifikem arteterapie je to, že předpokládá v rámci edukačního či léčebného procesu systematické kontinuální užití výtvarné produkce. Metodické vedení výtvarné tvorby, kdy žádoucím výsledkem je dokončený, barevně i kompozičně harmonický artefakt, chápeme jako přínos pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Kniha se věnuje vývojovým aspektům výtvarné tvorby, tj. změnám v tvořivém procesu a ve stylu dokončených obrázků. Jedním z důležitých cílů arteterapie jako preventivní i rehabilitační činnosti v pedagogické oblasti je zvyšování adaptačních schopností dítěte, při práci ve skupině pomáhá výtvarná tvorba k vytváření sociální a následně individuální identity. Situace sociálního nebo kulturního znevýhodnění, na které je tato kniha zaměřena, přinášejí do dětského světa a do výtvarné tvorby dětí specifická témata, kterým je třeba rozumět. Výtvarný artefakt se stává prvořadě komunikačním prostředkem, v některých případech i výlučným.

Druhý díl je zacílen především na možnosti využití výtvarné tvorby ve školním i mimoškolním prostředí. Nabízí inspiraci pro praktické činnosti pedagogických pracovníků, kteří pracují se znevýhodněnými dětmi. Obsahem jsou cvičení a hry, které pomohou pedagogům v konkrétních výtvarných činnostech s dětmi tak, aby tyto činnosti byly zacílené na specifické potřeby těchto dětí. Výtvarné činnosti zde slouží jako poznávací a výchovně terapeutický nástroj. Zároveň mohou sloužit jako sebezkušenost pedagogů.

Marie LHOTOVÁ a kol. Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. a II. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013.

 

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách