Kontakty

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu na adrese: klub-absolventu@jcu.cz

 

Klub absolventů JU: klub-absolventu@jcu.cz

 

Fakultní správci absolventů:

Mgr. Martin Günzel (gunzem00@pf.jcu.cz)

Mgr. Martina Hlaváčová (hlavacova@tf.jcu.cz, tel. +420 387 773 547) 

Mgr. Petr Matula (pmatula@zsf.jcu.cz, tel. +420 389 037 551)

Simona Pazderová ( pazder@ef.jcu.cz, tel. +420 389 032 717)

Ing. Martina Vorlová (mvorlova@frov.jcu.cz, tel. +420 389 034 644)

Mgr. Barbora Poslušná (bposlusna@ff.jcu.cz, tel. +420 389 034 801)

Karla Dvořáková (kdvorako@zf.jcu.cz, tel. +420 389 032 427)

Bc. et Bc. Veronika Hynková (vhynkova@prf.jcu.cz, tel. +420 389 035 563) 

 

Klub absolventů JU spadá do kompetence Prorektora pro vnitřní hodnocení

prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. (prorektor-hodnoceni@jcu.cz, +420 389 032 008)