Kontakty

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu na adrese: klub-absolventu@jcu.cz

 

Klub absolventů JU: klub-absolventu@jcu.cz

 

Fakultní správci absolventů:

Ekonomická fakulta

Simona Pazderová (pazder@ef.jcu.cz, tel. +420 389 032 717)

Filozofická fakulta

Mgr. Barbora Poslušná (bposlusna@ff.jcu.cz, tel. +420 389 034 801)

Pedagogická fakulta

Mgr. Martin Günzel (gunzem00@pf.jcu.cz)

Přírodovědecká fakulta 

Mgr. Isabela Okřinová (okrini00@prf.jcu.cz, +420 389 032 231)

Fakulta rybářství a ochrany vod

Ing. Martina Vorlová (mvorlova@frov.jcu.cz, tel. +420 389 034 644)

Teologická fakulta

Mgr. Martina Hlaváčová (hlavacova@tf.jcu.cz, tel. +420 387 773 547) 

Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Petr Matula (pmatula@zsf.jcu.cz, tel. +420 389 037 551)

Zemědělská fakulta

Karla Dvořáková (kdvorako@zf.jcu.cz, tel. +420 389 032 427)

 

Klub absolventů JU spadá do kompetence prorektora pro řízení a vnější vztahy

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. (+420 389 032 003 prorektor-rizeni@jcu.cz)