Celoživotní vzdělávání

Základním cílem každého z nás je dosažení úspěchu. Celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) je jedním z klíčů, jak kýženého výsledku prostřednictvím svých schopností dosáhnout. CŽV se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují a/nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci účastníků. Vzdělávání může být poskytováno v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů.

V rámci celoživotního vzdělávání pořádá JU také programy v rámci Univerzity 3.věku a Dětskou univerzitu.

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání a více infomací je Vám k dispozici ZDE